U3 Uimhreacha Cóimheasta & Airgeadas

  • Uimhreas: CBL

    Tógann an físeán seo ar chéatadán agus ar an obair ar bhrabús agus caillteanas.  Nascann sé leis an gcóras CBL lena mbuaileann daltaí sa saol laethúil. Úsáid an físeán le cabhrú leat a bheith abalta CBL a chur le hábhar nó praghas ábhar gan CBL a ríomh.  Féach ar cheisteanna[...]

    Tuilleadh Eolais
  • Uimhreas: Céatadán Brabúis & Céatadán Caillteanais

    Tógann an físeán seo ar chéatadán agus an obair sin a chur i gcomhthéacs airgeadais le samplaí réalaíocha ón bhfíorsaol. Úsáid an físeán le cabhrú leat brabús agus caillteanas a ríomh.  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh. Torthaí Foghlama: Uimhreas 2c

    Tuilleadh Eolais

Catagóirí