U1 Léiriú Uimhreacha & Oibríochtaí Uimhríochtúla

 • Ceisteanna Scrúduithe Gnáthleibhéal

  Bliain Nasc go Ceist (cliceál air) Físeán Réiteach i bhfoirm scríofa 2023 C: 12023 C 1 [embed]https://www.youtube.com/watch?v=4foTwqa-ccA&t=74s[/embed] 2023 C: 22023 C 2 gl [embed]https://www.youtube.com/watch?v=NqysKs2l0Bs[/embed] 2023 C: 3 2023 c 3 gl [embed]https://www.youtube.com/watch?v=2P5R3-cgcDI[/embed]

  Tuilleadh Eolais
 • Uimhreas: Ord na n-Oibríochtaí

  Míniú ar ord na n-oibríochtaí, modh le cabhrú smaoineamh ar an ord agus ceisteanna cleachtadh céim ar chéim. Féach ar an bhfísean le cabhrú leat smaoineamh ar an ord le húsáid agus tú ag tabhairt faoi cheisteanna uimhriúla.  Stop, bain triail as ceist shamplach agus seinn arís le do chruinneas[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Uimhreas: Slánuimhreacha

  Réamhrá ar slánuimhreacha agus uimhirlínte.  Tá bileog oibre ag dul leis an méad atá sa bhfíseán le leathnú ar an mbuneolas agus le deis cleachtadh a thabhairt do dhaltaí. Féach ar an bhfíseán le buntuiscint a thabhairt ar shlánuimhreacha, bain triail as na ceisteanna ar an mbileog oibre le snas[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Uimhreas: Céatadáin – Cainníocht a scríobh mar chéatadán de chainníocht eile

  Déanann an físeán seo achoimre ar conas céatadán a ríomh ceim ar chéim agus ceisteanna samplacha ann. Úsáid an físeán le meabhrú duit conas céatadán a ríomh.  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh. Torthaí Foghlama: Uimhreas 2a

  Tuilleadh Eolais

Catagóirí