SS Uimhreas

 • Iolrú agus Roinnt le Nodaireacht na hEolaíocht

  .

  Tuilleadh Eolais
 • Conas Surdaí a Shimpliú

  .

  Tuilleadh Eolais
 • Conas Surdaí a Iolrú 2

  .

  Tuilleadh Eolais
 • Conas Surdaí a Shuimiú agus a Dhealú

  .

  Tuilleadh Eolais
 • Conas Surdaí a Iolrú 1

  .

  Tuilleadh Eolais
 • Cad é Nodaireacht Eolaíochta?

  Tuilleadh Eolais
 • Uimhreas: Ord na n-Oibríochtaí

  Míniú ar ord na n-oibríochtaí, modh le cabhrú smaoineamh ar an ord agus ceisteanna cleachtadh céim ar chéim. Féach ar an bhfísean le cabhrú leat smaoineamh ar an ord le húsáid agus tú ag tabhairt faoi cheisteanna uimhriúla.  Stop, bain triail as ceist shamplach agus seinn arís le do chruinneas[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Uimhreas: Slánuimhreacha

  Réamhrá ar slánuimhreacha agus uimhirlínte.  Tá bileog oibre ag dul leis an méad atá sa bhfíseán le leathnú ar an mbuneolas agus le deis cleachtadh a thabhairt do dhaltaí. Féach ar an bhfíseán le buntuiscint a thabhairt ar shlánuimhreacha, bain triail as na ceisteanna ar an mbileog oibre le snas[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: Cleachtadh MRB

  Fadhb mhatamaiticiúil ina dteastaíonn eolas ar thacair chomh maith le scileanna mata ginearálta an mhata.  Tugtar tasc do dhaltaí agus caithfidh siad tabhairt faoi agus ceisteanna a théann leis a fhreagairt Féach ar an bhfíseán agus freagair na ceisteanna a thagann suas ann.  Déan cinnte ceisteanna pleanála agus machnaimh a[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: Fadhbanna a réiteach ina bhfuil léaráídí Venn

  Físeán a thugann an t-eolas agus na scileanna ar fad clúdaithe go dtí seo ar na tacair san áireamh chun ceisteanna, cuid acu atá dúshlánach, a réiteach. Is fearr an físean seo a úsaid mar áis súil siar chun dúshlán a thabhairt duit féin agus ceisteanna á fhreagairt.  Seinn an[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: Difríocht Tacair

  Físeán a úsáideann an t-eolas gnóthaithe roimhe seo agat ar na tacair chun tabhairt faoi difríocht idir thacair a mhíniú agus amplaí ar a úsáid a thabhairt. Úsáid an físeán le cabhrú leat tuiscint a fháil ar an difríocht idir thacair a ríomh.  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: Aontas & Idirmhír Tacar

  Físeán a mhíníonn agus a thugann samplaí ar aontas agus idirmhír tacair a ríomh agus conas ceisteanna a dhéanamh bunaithe orthu. Úsáid an físeán le cabhrú leat tuiscint a fháil ar ríomh agus úsaid aontas agus idirmhír.  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh. Torthaí Foghlama: Uimhreas[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: An t-Uilethacar, Bunuimhir Tacar & Comhlánú Tacair

  Físeán a mhíníonn agus a thugann samplaí de úsaid an uilethacair, conas comhlánú tacair a ríomh agus an méad a bhaineann le bunuimhir tacair. Úsáid an físeán le cabhrú leat tuiscint a fháil ar úsaid uilethacar, comhlánú tacair agus bunuimhir..  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh.[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: Fo-thacair

  Físeán a mhíníonn agus a thugann samplaí de oibríochtaí ag úsáid tacair agus fo-thacair.  Tá ceisteanna samplacha oibrithe chomh maith ann. Úsáid an físeán le cabhrú leat buntuiscint a fháil ar obair le tacair agus fo-thacair agus féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh. Torthaí Foghlama:[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: Tús le Tacair

  Físeán a thugann réamhrá ar na tacair chomh maith le míniú thosaigh ar eocharfhocail bainteach leis na tacair agus bunscileanna a bheidh ag teastáil. Féach ar an bhfíseán le buntuiscint a thabhairt duit nó le meabhrú duit ar an méad atá bainteach le tacair.  Bain triail as na ceisteanna ann[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Uimhreas: CBL

  Tógann an físeán seo ar chéatadán agus ar an obair ar bhrabús agus caillteanas.  Nascann sé leis an gcóras CBL lena mbuaileann daltaí sa saol laethúil. Úsáid an físeán le cabhrú leat a bheith abalta CBL a chur le hábhar nó praghas ábhar gan CBL a ríomh.  Féach ar cheisteanna[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Uimhreas: Céatadán Brabúis & Céatadán Caillteanais

  Úsáid an físeán le cabhrú leat brabús agus caillteanas a ríomh.  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh. Torthaí Foghlama: Uimhreas 2c [wonderplugin_video iframe="https://vimeo.com/516194994?embedded=true&source=video_title&owner=92773077" lightbox=0 lightboxsize=1 lightboxwidth=960 lightboxheight=540 autoopen=0 autoopendelay=0 autoclose=0 lightboxtitle="" lightboxgroup="" lightboxshownavigation=0 showimage="" lightboxoptions="" videowidth=600 videoheight=400 keepaspectratio=1 autoplay=0 loop=0 videocss="position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;" playbutton="https://www.dbgmata.ie/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-0.png"]

  Tuilleadh Eolais
 • Uimhreas: Céatadáin – Cainníocht a scríobh mar chéatadán de chainníocht eile

  Déanann an físeán seo achoimre ar conas céatadán a ríomh ceim ar chéim agus ceisteanna samplacha ann. Úsáid an físeán le meabhrú duit conas céatadán a ríomh.  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh. Torthaí Foghlama: Uimhreas 2a [wonderplugin_video iframe="https://vimeo.com/516194966?embedded=true&source=video_title&owner=92773077" lightbox=0 lightboxsize=1 lightboxwidth=960 lightboxheight=540 autoopen=0 autoopendelay=0 autoclose=0[...]

  Tuilleadh Eolais

Catagóirí