SS Staitisticí & Dóchúlacht

 • Conas Raon Sonraí a Aimsiú

  Tuilleadh Eolais
 • Staitisticí: Conas Píchairt a Tharraingt

  Léiriú céim ar chéim ar chonas píchairt a tharraingt ag úsáid samplaí mar a bheadh i gceisteanna scrúduithe. Úsáid an fís le cabhrú leat tuiscint níos fearr a fháil ar conas píchairt a tharraingt nó mar chleachtadh agus ceartú ar cheisteanna. Torthaí Foghlama: Staitisticí & Dóchúlacht 3d

  Tuilleadh Eolais
 • Staitisticí: Léaráid Ghais agus Duillí

  Tá samplaí sa bhfíseán seo conas léaráidí ghais agus duillí a chur le chéile i slí cruinn soiléir.  Tá bileog oibre chomh maith a chuireann leis an méad atá sa bhfíseán. Bain triail as na ceisteanna sa bhfís agus sa bhileog oibre mar chleachtadh duit féin.  Stop agus tosaigh an[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Staitisticí: Meáin Staitisticiúla

  Míníonn an físeán seo an difríocht idir na meáin staitisticiúla agus tá samplaí ar conas meán, mód, airmheán agus raon a ríomh i gceart. Cabhróidh an físeán seo leat idirdhealú idr meán, mód, airmheán agus raon agus bain úsaid as na ceisteanna ann le feiscint an bhfuil tú ábalta iad[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Staitisticí: Saghsanna Staitisticí

  Tús deas gníomhach ar shaghsanna staitisticí; dúshlan do dhaltaí chomh maith le cleachtadh ar rangú torthaí mar shaghas áirithe staitisticí. Cabhróidh an físeán seo leat staitisticí a rangú ina saghsanna éagsúla . Stop an fís roimh cheist agus bain triail as é a dhéanamh tú féin, seinn an físeán arís[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Dóchúlacht: Gráinneog Dhána, Fadhb Mhatamaiticiúil

  Fadhb mhatamaiticiúil a theastaíonn eolas ar an dóchúlacht.  Cuirtear ceisteanna  ar an bhfíseán féin atá le freagairt maraon le ceisteanna pleanála agus machnaimh. Féach ar an bhfíseán agus freagair na ceisteanna a thagann suas ann.  Déan cinnte ceisteanna pleanála agus machnaimh a fhreagairt freisin. Torthaí Foghlama: Staitisticí & Dóchúlacht 1a, 1b,[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Dóchúlacht: Foirmle na dóchúlachta

  Taispeánann an físean seo conas dóchúlacht a ríomh ag úsaid foirmle na dóchúlachta.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta  de réir mar a théann an físeán ar aghaidh Úsáid an físeán chun téarmaí nua a fhoghlaim agus chun ceisteanna a dhéanamh mar chleachtadh nó mar dhul siar. Torthaí Foghlama: Staitisticí &[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Dóchúlacht: Seansúlacht agus an scala dóchúlachta

  Tugann an físean seo réamhrá ar sheansúlacht agus ar an scála dóchúlachta.  Nascann sé cur síos i bhfocail le cur síos matamaiticiúil. Úsáid an físeán chun téarmaí nua a fhoghlaim agus chun ceisteanna a dhéanamh mar chleachtadh nó mar dhul siar. Torthaí Foghlama: Staitisticí & Dóchúlacht 2a

  Tuilleadh Eolais
 • Dóchúlacht: Fothorthaí Chomhdhóchúlacha

  Tógann an físeán seo ar atá clúdaithe maidir leis an dóchúlacht go dtí seo chun díriú ar fhothorthaí comhdhóchúlacha. Úsáid an físeán chun téarmaí nua a fhoghlaim agus chun ceisteanna a dhéanamh mar chleachtadh nó mar dhul siar. Torthaí Foghlama: Staitisticí & Dóchúlacht 1b

  Tuilleadh Eolais
 • Dóchúlacht: Bunphrionsabail an chomhairimh

  This video focuses on the basic principles of counting using a formula. Sample questions are used which become more complex as the video progresses. Use the video to learn new terms and do questions as practice or as a review. Learning Outcomes: Statistics & Probability 1b

  Tuilleadh Eolais
 • Dóchúlacht: Fothorthaí Féideartha a Liostú

  Sa bhfíseán seo tugtar réamhra ar théarmaí nua agus dírítear ar fothorthaí féideartha. Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Úsáid an físeán chun téarmaí nua a fhoghlaim agus chun ceisteanna a dhéanamh mar chleachtadh nó mar dhul siar. Torthaí Foghlama:[...]

  Tuilleadh Eolais

Catagóirí