SS Ailgéabar & Feidhmeanna

 • Ailgéabar SS – Scrúduithe Féincheartaithe

  Bain triail as na ceisteanna ar fad.  Déan cinnte an cheist a dhéanamh amach ar pháipéar mar is gnách.  Chomh maith le freagra ceart beidh léiriú ar shlí chun an cheist a dhéanamh.   Méadú dhá lúibín: https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/meadu-luibini-ss/ Difríocht dhá chearnóg: https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/difriocht-dha-chearnog-ss Cothromóidí Cearnacha: https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/cothromoidi-cearnacha-ss/ Fachtóiriú trí Ghrúpáil: https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/fachtoiriu-tri-ghrupail/

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Cothromóidí i bhfocail

  Is físeán é seo a thaispeánann conas ceist i bhfocail a athrú go hailgéabar; úsaidear modh céim ar chéim chun é seo a dhéanamh. Stop an fís roimh cheist agus bain triail as é a dhéanamh tú féin, seinn an físeán arís chun do fhreaga a chinntiú nó le cabhrú[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Roinnt fhada

  Míníonn an físeán seo  conas roinnt fhada san ailgéabar a dhéanamh céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Déan cleachtadh ar mhodh chun roinnt fhada san ailgéabar a dhéanamh.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí amháin ann chun ceisteanna[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: An fhoirmle chearnach

  Míníonn an físeán seo  conas an fhoirmle chearnach a úsáid céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Déan cleachtadh ar mhodh chun an fhoirmle chearnach a úsáid.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí amháin ann chun ceisteanna ailgéabracha a[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Méadú dhá lúibín

  Réitigh shamplacha ar cheisteanna maidir le méadú dhá lúibín. Féach ar an bhfísean go dtí go dtagann ceist suas, brúigh stop, bain triail as an gceist, tosaigh an físeán aris agus féach an bhfuair tú i gceart é nó aimsigh do bhotún. Torthaí Foghlama: Ailgéabar & Feidhmeanna 3b [wonderplugin_video iframe="https://vimeo.com/451448726?embedded=true&source=video_title&owner=92773077"[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Ionadaíocht

  Réitigh shamplacha ar cheisteanna ionadaíochta. Féach ar an bhfísean go dtí go dtagann ceist suas, brúigh stop, bain triail as an gceist, tosaigh an físeán aris agus féach an bhfuair tú i gceart é nó aimsigh do bhotún. Torthaí Foghlama: Ailgéabar & Feidhmeanna 2a [wonderplugin_video iframe="https://vimeo.com/451448565?embedded=true&source=video_title&owner=92773077" lightbox=0 lightboxsize=1 lightboxwidth=960 lightboxheight=540[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Suimiú & Dealú (2)

  Réitigh shamplacha ar shuimiú agus ar dhealú ailgéabrach. Féach ar an bhfísean go dtí go dtagann ceist suas, brúigh stop, bain triail as an gceist, tosaigh an físeán aris agus féach an bhfuair tú i gceart é nó aimsigh do bhotún. Torthaí Foghlama: Ailgéabar & Feidhmeanna 2, 3 [wonderplugin_video iframe="https://vimeo.com/451448907?embedded=true&source=video_title&owner=92773077"[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Méadú Simplí

  Réitigh shamplacha ar cheisteanna maidie le méadú simplí ailgéabrach. Féach ar an bhfísean go dtí go dtagann ceist suas, brúigh stop, bain triail as an gceist, tosaigh an físeán aris agus féach an bhfuair tú i gceart é nó aimsigh do bhotún. Torthaí Foghlama: Ailgéabar & Feidhmeanna 3b [wonderplugin_video iframe="https://vimeo.com/451448811?embedded=true&source=video_title&owner=92773077"[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Fachtóiriú trí ghrúpáil

  Míníonn an físeán seo  conas fachtóiriú trí ghrúpáil a dhéanamh céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Déan cleachtadh ar mhodh cruinn a úsáid chun fachtóiriú trí ghrúpáil a dhéanamh.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Difríocht dhá chearnóg

  Míníonn an físeán seo conas fachtóiriú trí dhifríocht dhá chearnóg a dhéanamh céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta  de réir mar a théann an físeán ar aghaidh Déan cleachtadh ar mhodh cruinn a úsáid chun fachtóiriú trí dhifríocht dhá chearnóg a dhéanamh.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí amháin[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Cothromóidí Cearnacha

  Míníonn an físeán seo conas cothromóidí cearnacha a réiteach céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta  de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Déan cleachtadh ar mhodh cruinn a úsaid chun fachtóiriú simplí a dhéanamh.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí amháin ann chun[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Fachtóiriú simplí céim ar chéim

  Míníonn an físeán seo conas fachtóiriú simplí ailgéabrach a dhéanamh céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta  de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Déan cleachtadh ar mhodh cruinn a úsaid chun fachtóiriú simplí a dhéanamh.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí amháin chun ceisteanna ailgéabracha a dhéanamh. Torthaí Foghlama:[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Méadú & Roinnt Ailgéabrach

  Is físeán é seo a thugann réamhrá ar na heochairfhocail agus ar na bunscileanna a bhaineann le méadú agus roinnt san ailgéabar. Míniú ar na scileanna bunúsacha atá tábhachtach sa mhéadú agus sa roinnt ailgéabrach.  Féach air nuair a thosaíonn tú ar an ailgéabar nó chun scileanna a mheabhrú duit. Torthaí Foghlama:[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Suimiú & Dealú Ailgéabrach

  Is físeán é seo a thugann réamhrá ar eochairfhocail agus ar bhunscileanna a bhaineann le suimiú agus dealú san ailgéabar. Míniú ar na scileanna bunúsach atá tábhachtach sa suimiú agus sa dealú  ailgéabrach.  Féach air nuair a thosaíonn tú ar an ailgéabar nó chun scileanna a mheabhrú duit. Torthaí Foghlama: Ailgéabar & Feidhmeanna 2a,[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar, ní fiú é, an fiú?

  Meascán idir vlag agus samplaí d'úsáid an ailgéabair sa ghnáthshaol.  Níl aon mhata casta ann.  Is físeán maith é chun bunthuiscint a thabhairt ar an ailgéabar. Torthaí Foghlama: Ailgéabar & Feidhmeanna 2, 3a

  Tuilleadh Eolais

Catagóirí