SS Mata

 • Triantánacht SS: Fad sleasa a aimsiú nuair atá fad sleasa eile agus méid uillinne ar eolas i triantán dronuilleach

  Léiríonn an físeán seo conas gur féidir fad sleasa nach bhfuil ar eolas i dtriantán a aimsiú tríd fad sleasa eile agus méid uillinne atá ar eolas a úsáid. Úsáid na samplai le cabhrú leat tuiscint a fhaíl nó bain triail as ceist agus seinn an sampla le do chuid[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Triantánacht SS: Cóimheasa an tsínis (Sin), an chomhshínis (Cos) agus an tangaint (Tan)

  Tugann an físean seo bunmhíniú ar an méad atá i gceist le Sin, Cos agus Tan agus conas cóimheasanna a úsáíd chun iad a ríomh. Úsáid na samplai le cabhrú leat tuiscint a fhaíl nó bain triail as ceist agus seinn an sampla le do chuid freagraí a chinntiú/botúin a[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Triantanacht SS: Uillinneacha a aimsiú le háireamháin ag úsáid a bhaint as na gcnaipí Sin, Cos agus Tan

  Léiríonn an físeán tri shamplaí conas áireamhán a úsáid i gceart chun Sin, Cos agus Tan uillinneacha éagsúla a aimsiú. Úsáid na samplai le cabhrú leat tuiscint a fhaíl nó bain triail as ceist agus seinn an sampla le do chuid freagraí a chinntiú/botúin a aimsiú. Beidh an físeán seo[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Triantánacht SS: Méid uillinne a aimsiú nuair atá dhá shlios nó níos mó tugtha

  Léiríonn an físeán seo conas gur féidir luach uillinne nach bhfuil ar eolas i dtriantán a aimsiú tríd dhá uillinn atá ar eolas a úsáid. Úsáid na samplai le cabhrú leat tuiscint a fhaíl nó bain triail as ceist agus seinn an sampla le do chuid freagraí a chinntiú/botúin a[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Triantánacht SS: Teoirim Phíotagaráis agus na Cóimheasa Sin, Cos agus Tan a thabhairt le chéile

  Tugann an físean seo bunmhíniú ar theoirim Phíotagaráis a úsáid maraon le cóimheasa do Sin, Cos agus Tan.  Tá samplaí ann chomh maith de na cóimheasa in úsáid chun fadhbanna matamaiticiúla a réiteach. Úsáid na samplai le cabhrú leat tuiscint a fhaíl nó bain triail as ceist agus seinn an[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Triantánacht SS: Teoirim Phíotagaráis

  Tugann an físeán seo bunmhíniú ar theoirim Phíotagaráis.  Tá samplaí ann chomh maith den teoirim in úsáid chun fadhbanna matamaiticiúla a réiteach. Úsáid na samplai le cabhrú leat tuiscint a fhaíl nó bain triail as ceist agus seinn an sampla le do chuid freagraí a chinntiú/botúin a aimsiú. Beidh an[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Céimseata SS: Achar & Toirt Sorcóirí – Ceisteanna agus Cleachtadh

  Míníonn an físeán seo conas foirmlí a úsaid chun achar agus toirt sorcóirí a ríomh le cabhair foirmlí. Úsáid na samplai le cabhrú leat tuiscint a fhaíl nó bain triail as ceist agus seinn an sampla le do chuid freagraí a chinntiú/botúin a aimsiú. Beidh an físeán seo ina chabhair[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Céimseata SS: Achar & Toirt Sféir – Ceisteanna agus Cleachtadh

  Míníonn an físeán seo conas foirmlí a úsaid chun achar agus toirt sféir a ríomh le cabhair foirmlí. Úsáid na samplai le cabhrú leat tuiscint a fhaíl nó bain triail as ceist agus seinn an sampla le do chuid freagraí a chinntiú/botúin a aimsiú. Beidh an físeán seo ina chabhair[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Céimseata SS: Achar agus imlíne ciorcail

  Míníonn an físeán seo conas foirmlí a úsaid chun achar agus imlíne ciorcail a ríomh le cabhair foirmlí.  Úsáid na samplai le cabhrú leat tuiscint a fhaíl nó bain triail as ceist agus seinn an sampla le do chuid freagraí a chinntiú/botúin a aimsiú. Beidh an físeán seo ina chabhair[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Céimseata SS: Foirmlí a úsáid do achar Agus agus Toirt

  Míníonn an físeán seo conas foirmlí a chuirtear ar fáíl sa leabhar táblai a úsáid chun ceisteanna ar achar imlíne agus toirt a réitech. Féach ar an bhfiseán chun bunús úsáid foirmlí a fheiceáil agus roimh thosú ar cheisteanna éagsúla bainteach le foirmli. Beidh an físeán seo ina chabhair ag[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar SS – Scrúduithe Féincheartaithe

  Bain triail as na ceisteanna ar fad.  Déan cinnte an cheist a dhéanamh amach ar pháipéar mar is gnách.  Chomh maith le freagra ceart beidh léiriú ar shlí chun an cheist a dhéanamh.   Méadú dhá lúibín: https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/meadu-luibini-ss/ Difríocht dhá chearnóg: https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/difriocht-dha-chearnog-ss Cothromóidí Cearnacha: https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/cothromoidi-cearnacha-ss/ Fachtóiriú trí Ghrúpáil: https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/fachtoiriu-tri-ghrupail/

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlan 5, 21/10/22

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 4, 20/10/22

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 3, 19 Deireadh Fómhair 2022

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 2, 18 Deireadh Fómhair 2022

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 1, 17 Deireadh Fómhair 2022

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 5, 22 Deireadh Fómhair 2021

  Tá an comórtas dúnta anois ach is féidir triail a bhaint as an dúshlán go fóill.

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 4, 21ú Deireadh Fómhair 2021

  Tá an comórtas dúnta anois ach is féidir triail a bhaint as an dúshlán go fóill.

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 3, 20ú Deireadh Fómhair, 2021

  Tá an comórtas dúnta anois ach is féidir triail a bhaint as an dúshlán go fóill.

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 2, 19ú Deireadh Fómhair 2021

  Tá an comórtas dúnta anois ach is féidir triail a bhaint as an dúshlán go fóill.

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 1, 18ú Deireadh Fómhair 2021

  Tá an comórtas dúnta anois ach is féidir triail a bhaint as an dúshlán go fóill.

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 5, 16 Deireadh Fómhair 2020

  Tá an comórtas dúnta anois ach is féidir triail a bhaint as an dúshlán go fóill.

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 4, 15 Deireadh Fómhair 2020

  Tá an comórtas dúnta anois ach is féidir triail a bhaint as an dúshlán go fóill.

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 2, 13 Deireadh Fómhair 2020

  Tá an comórtas dúnta anois ach is féidir triail a bhaint as an dúshlán go fóill.

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 1, 12 Deireadh Fómhair 2020

  Tá an comórtas dúnta anois ach is féidir triail a bhaint as an dúshlán go fóill.

  Tuilleadh Eolais
 • Meiteachognaíocht

  Is físeán é seo a mhíníonn do dhaltaí an cineál smaoinimh a bhíonn ag teastáil agus iad ag dul i ngleic le fadhbanna mata agus le measúnuithe rangbhunaithe. Úsáid an bileog oibre thíos chun spreagadh a fháil maidir le smaoineamh go doimhin ar an obair mhatamaiticiúil.

  Tuilleadh Eolais
 • Céimseata: Comhordanáidí Phointe a Aimsiú ar Ghraf

  Léirionn an físeán seo modh céim ar chéim conas comhordanáidí phointe ar ghraf a aimsiú, a ainmniú agus a lipéadú go cruinn.  Tá Kahoot leis a bheidh úsaideach mar chleachtadh. Féach ar an bhfíseán le meabhrú duit ar conas pointe a aimsiú agus na comhordanáidí a ríomh go cruinn.  Úsaid[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Fad idir Dhá Phointe a Aimsiú

  Míníonn an físeán seo conas an fad idir dhá phointe a aimsiú ag úsáid graf agus ag úsaid foirmle.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Féach ar an bhfísean le modh cruinn a fhoghlaim chun an fad idir dhá phointe a aimsiú nó Féach ar an[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Céimseata: Lárphointe Líne a Aimsiú

  Míníonn an físeán seo conas an lárphointe idir dhá phointe a aimsiú ag úsáid graf agus ag úsaid foirmle.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Féach ar an bhfísean le modh cruinn a fhoghlaim chun an lárphointe idir dhá phointe a aimsiú nó Féach ar an[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Céimseata Chomhordanáideach: Fána Líne a Aimsiú

  Tugann an físeán seo míniú ar trí shlí chun fána líne a aimsiú ag úsáid graf agus ag úsaid foirmle.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Féach ar an bhfísean le trí mhodh éagsúla a fhoghlaim chun fána líne a aimsiú nó Féach ar[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Céimseata Chomhordanáideach: Cothromóid Líne a Aimsiú

  Míníonn an físeán seo conas cothromóid líne a aimsiú ag úsaid foirmle.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Féach ar an bhfísean le modh cruinn a fhoghlaim chun cothromóid líne a aimsiú nó Féach ar an bhfísean go dtí go dtagann ceist suas, brúigh stop, bain[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Uimhreas: Ord na n-Oibríochtaí

  Míniú ar ord na n-oibríochtaí, modh le cabhrú smaoineamh ar an ord agus ceisteanna cleachtadh céim ar chéim. Féach ar an bhfísean le cabhrú leat smaoineamh ar an ord le húsáid agus tú ag tabhairt faoi cheisteanna uimhriúla.  Stop, bain triail as ceist shamplach agus seinn arís le do chruinneas[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Uimhreas: Slánuimhreacha

  Réamhrá ar slánuimhreacha agus uimhirlínte.  Tá bileog oibre ag dul leis an méad atá sa bhfíseán le leathnú ar an mbuneolas agus le deis cleachtadh a thabhairt do dhaltaí. Féach ar an bhfíseán le buntuiscint a thabhairt ar shlánuimhreacha, bain triail as na ceisteanna ar an mbileog oibre le snas[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: Cleachtadh MRB

  Fadhb mhatamaiticiúil ina dteastaíonn eolas ar thacair chomh maith le scileanna mata ginearálta an mhata.  Tugtar tasc do dhaltaí agus caithfidh siad tabhairt faoi agus ceisteanna a théann leis a fhreagairt Féach ar an bhfíseán agus freagair na ceisteanna a thagann suas ann.  Déan cinnte ceisteanna pleanála agus machnaimh a[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: Fadhbanna a réiteach ina bhfuil léaráídí Venn

  Físeán a thugann an t-eolas agus na scileanna ar fad clúdaithe go dtí seo ar na tacair san áireamh chun ceisteanna, cuid acu atá dúshlánach, a réiteach. Is fearr an físean seo a úsaid mar áis súil siar chun dúshlán a thabhairt duit féin agus ceisteanna á fhreagairt.  Seinn an[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: Difríocht Tacair

  Físeán a úsáideann an t-eolas gnóthaithe roimhe seo agat ar na tacair chun tabhairt faoi difríocht idir thacair a mhíniú agus amplaí ar a úsáid a thabhairt. Úsáid an físeán le cabhrú leat tuiscint a fháil ar an difríocht idir thacair a ríomh.  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: Aontas & Idirmhír Tacar

  Físeán a mhíníonn agus a thugann samplaí ar aontas agus idirmhír tacair a ríomh agus conas ceisteanna a dhéanamh bunaithe orthu. Úsáid an físeán le cabhrú leat tuiscint a fháil ar ríomh agus úsaid aontas agus idirmhír.  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh. Torthaí Foghlama: Uimhreas[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: An t-Uilethacar, Bunuimhir Tacar & Comhlánú Tacair

  Físeán a mhíníonn agus a thugann samplaí de úsaid an uilethacair, conas comhlánú tacair a ríomh agus an méad a bhaineann le bunuimhir tacair. Úsáid an físeán le cabhrú leat tuiscint a fháil ar úsaid uilethacar, comhlánú tacair agus bunuimhir..  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh.[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: Fo-thacair

  Físeán a mhíníonn agus a thugann samplaí de oibríochtaí ag úsáid tacair agus fo-thacair.  Tá ceisteanna samplacha oibrithe chomh maith ann. Úsáid an físeán le cabhrú leat buntuiscint a fháil ar obair le tacair agus fo-thacair agus féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh. Torthaí Foghlama:[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Uimhreas: CBL

  Tógann an físeán seo ar chéatadán agus ar an obair ar bhrabús agus caillteanas.  Nascann sé leis an gcóras CBL lena mbuaileann daltaí sa saol laethúil. Úsáid an físeán le cabhrú leat a bheith abalta CBL a chur le hábhar nó praghas ábhar gan CBL a ríomh.  Féach ar cheisteanna[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Uimhreas: Céatadán Brabúis & Céatadán Caillteanais

  Tógann an físeán seo ar chéatadán agus an obair sin a chur i gcomhthéacs airgeadais le samplaí réalaíocha ón bhfíorsaol. Úsáid an físeán le cabhrú leat brabús agus caillteanas a ríomh.  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh. Torthaí Foghlama: Uimhreas 2c

  Tuilleadh Eolais
 • Uimhreas: Céatadáin – Cainníocht a scríobh mar chéatadán de chainníocht eile

  Déanann an físeán seo achoimre ar conas céatadán a ríomh ceim ar chéim agus ceisteanna samplacha ann. Úsáid an físeán le meabhrú duit conas céatadán a ríomh.  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh. Torthaí Foghlama: Uimhreas 2a

  Tuilleadh Eolais
 • Staitisticí: Conas Píchairt a Tharraingt

  Léiriú céim ar chéim ar chonas píchairt a tharraingt ag úsáid samplaí mar a bheadh i gceisteanna scrúduithe. Úsáid an fís le cabhrú leat tuiscint níos fearr a fháil ar conas píchairt a tharraingt nó mar chleachtadh agus ceartú ar cheisteanna. Torthaí Foghlama: Staitisticí & Dóchúlacht 3d

  Tuilleadh Eolais
 • Staitisticí: Léaráid Ghais agus Duillí

  Tá samplaí sa bhfíseán seo conas léaráidí ghais agus duillí a chur le chéile i slí cruinn soiléir.  Tá bileog oibre chomh maith a chuireann leis an méad atá sa bhfíseán. Bain triail as na ceisteanna sa bhfís agus sa bhileog oibre mar chleachtadh duit féin.  Stop agus tosaigh an[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Staitisticí: Meáin Staitisticiúla

  Míníonn an físeán seo an difríocht idir na meáin staitisticiúla agus tá samplaí ar conas meán, mód, airmheán agus raon a ríomh i gceart. Cabhróidh an físeán seo leat idirdhealú idr meán, mód, airmheán agus raon agus bain úsaid as na ceisteanna ann le feiscint an bhfuil tú ábalta iad[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Staitisticí: Saghsanna Staitisticí

  Tús deas gníomhach ar shaghsanna staitisticí; dúshlan do dhaltaí chomh maith le cleachtadh ar rangú torthaí mar shaghas áirithe staitisticí. Cabhróidh an físeán seo leat staitisticí a rangú ina saghsanna éagsúla . Stop an fís roimh cheist agus bain triail as é a dhéanamh tú féin, seinn an físeán arís[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Cothromóidí i bhfocail

  Is físeán é seo a thaispeánann conas ceist i bhfocail a athrú go hailgéabar; úsaidear modh céim ar chéim chun é seo a dhéanamh. Stop an fís roimh cheist agus bain triail as é a dhéanamh tú féin, seinn an físeán arís chun do fhreaga a chinntiú nó le cabhrú[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Roinnt fhada

  Míníonn an físeán seo  conas roinnt fhada san ailgéabar a dhéanamh céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Déan cleachtadh ar mhodh chun roinnt fhada san ailgéabar a dhéanamh.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí amháin ann chun ceisteanna[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: An fhoirmle chearnach

  Míníonn an físeán seo  conas an fhoirmle chearnach a úsáid céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Déan cleachtadh ar mhodh chun an fhoirmle chearnach a úsáid.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí amháin ann chun ceisteanna ailgéabracha a[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Méadú dhá lúibín

  Réitigh shamplacha ar cheisteanna maidir le méadú dhá lúibín. Féach ar an bhfísean go dtí go dtagann ceist suas, brúigh stop, bain triail as an gceist, tosaigh an físeán aris agus féach an bhfuair tú i gceart é nó aimsigh do bhotún. Torthaí Foghlama: Ailgéabar & Feidhmeanna 3b

  Tuilleadh Eolais