SS Mata

 • Ailgéabar SS – Scrúduithe Féincheartaithe

  Bain triail as na ceisteanna ar fad.  Déan cinnte an cheist a dhéanamh amach ar pháipéar mar is gnách.  Chomh maith le freagra ceart beidh léiriú ar shlí chun an cheist a dhéanamh.   Difríocht dhá chearnóg: https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/difriocht-dha-chearnog-ss Cothromóidí Cearnacha: https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/cothromoidi-cearnacha-ss/

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlan 5, 21/10/22

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 4, 20/10/22

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 3, 19 Deireadh Fómhair 2022

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 2, 18 Deireadh Fómhair 2022

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 1, 17 Deireadh Fómhair 2022

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 5, 22 Deireadh Fómhair 2021

  Tá an comórtas dúnta anois ach is féidir triail a bhaint as an dúshlán go fóill.

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 4, 21ú Deireadh Fómhair 2021

  Tá an comórtas dúnta anois ach is féidir triail a bhaint as an dúshlán go fóill.

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 3, 20ú Deireadh Fómhair, 2021

  Tá an comórtas dúnta anois ach is féidir triail a bhaint as an dúshlán go fóill.

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 2, 19ú Deireadh Fómhair 2021

  Tá an comórtas dúnta anois ach is féidir triail a bhaint as an dúshlán go fóill.

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 1, 18ú Deireadh Fómhair 2021

  Tá an comórtas dúnta anois ach is féidir triail a bhaint as an dúshlán go fóill.

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 5, 16 Deireadh Fómhair 2020

  Tá an comórtas dúnta anois ach is féidir triail a bhaint as an dúshlán go fóill.

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 4, 15 Deireadh Fómhair 2020

  Tá an comórtas dúnta anois ach is féidir triail a bhaint as an dúshlán go fóill.

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 2, 13 Deireadh Fómhair 2020

  Tá an comórtas dúnta anois ach is féidir triail a bhaint as an dúshlán go fóill.

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán 1, 12 Deireadh Fómhair 2020

  Tá an comórtas dúnta anois ach is féidir triail a bhaint as an dúshlán go fóill.

  Tuilleadh Eolais
 • Meiteachognaíocht

  Is físeán é seo a mhíníonn do dhaltaí an cineál smaoinimh a bhíonn ag teastáil agus iad ag dul i ngleic le fadhbanna mata agus le measúnuithe rangbhunaithe. Úsáid an bileog oibre thíos chun spreagadh a fháil maidir le smaoineamh go doimhin ar an obair mhatamaiticiúil.

  Tuilleadh Eolais
 • Céimseata: Comhordanáidí Phointe a Aimsiú ar Ghraf

  Léirionn an físeán seo modh céim ar chéim conas comhordanáidí phointe ar ghraf a aimsiú, a ainmniú agus a lipéadú go cruinn.  Tá Kahoot leis a bheidh úsaideach mar chleachtadh. Féach ar an bhfíseán le meabhrú duit ar conas pointe a aimsiú agus na comhordanáidí a ríomh go cruinn.  Úsaid[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Fad idir Dhá Phointe a Aimsiú

  Míníonn an físeán seo conas an fad idir dhá phointe a aimsiú ag úsáid graf agus ag úsaid foirmle.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Féach ar an bhfísean le modh cruinn a fhoghlaim chun an fad idir dhá phointe a aimsiú nó Féach ar an[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Céimseata: Lárphointe Líne a Aimsiú

  Míníonn an físeán seo conas an lárphointe idir dhá phointe a aimsiú ag úsáid graf agus ag úsaid foirmle.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Féach ar an bhfísean le modh cruinn a fhoghlaim chun an lárphointe idir dhá phointe a aimsiú nó Féach ar an[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Céimseata Chomhordanáideach: Fána Líne a Aimsiú

  Tugann an físeán seo míniú ar trí shlí chun fána líne a aimsiú ag úsáid graf agus ag úsaid foirmle.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Féach ar an bhfísean le trí mhodh éagsúla a fhoghlaim chun fána líne a aimsiú nó Féach ar[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Céimseata Chomhordanáideach: Cothromóid Líne a Aimsiú

  Míníonn an físeán seo conas cothromóid líne a aimsiú ag úsaid foirmle.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Féach ar an bhfísean le modh cruinn a fhoghlaim chun cothromóid líne a aimsiú nó Féach ar an bhfísean go dtí go dtagann ceist suas, brúigh stop, bain[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Uimhreas: Ord na n-Oibríochtaí

  Míniú ar ord na n-oibríochtaí, modh le cabhrú smaoineamh ar an ord agus ceisteanna cleachtadh céim ar chéim. Féach ar an bhfísean le cabhrú leat smaoineamh ar an ord le húsáid agus tú ag tabhairt faoi cheisteanna uimhriúla.  Stop, bain triail as ceist shamplach agus seinn arís le do chruinneas[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Uimhreas: Slánuimhreacha

  Réamhrá ar slánuimhreacha agus uimhirlínte.  Tá bileog oibre ag dul leis an méad atá sa bhfíseán le leathnú ar an mbuneolas agus le deis cleachtadh a thabhairt do dhaltaí. Féach ar an bhfíseán le buntuiscint a thabhairt ar shlánuimhreacha, bain triail as na ceisteanna ar an mbileog oibre le snas[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: Cleachtadh MRB

  Fadhb mhatamaiticiúil ina dteastaíonn eolas ar thacair chomh maith le scileanna mata ginearálta an mhata.  Tugtar tasc do dhaltaí agus caithfidh siad tabhairt faoi agus ceisteanna a théann leis a fhreagairt Féach ar an bhfíseán agus freagair na ceisteanna a thagann suas ann.  Déan cinnte ceisteanna pleanála agus machnaimh a[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: Fadhbanna a réiteach ina bhfuil léaráídí Venn

  Físeán a thugann an t-eolas agus na scileanna ar fad clúdaithe go dtí seo ar na tacair san áireamh chun ceisteanna, cuid acu atá dúshlánach, a réiteach. Is fearr an físean seo a úsaid mar áis súil siar chun dúshlán a thabhairt duit féin agus ceisteanna á fhreagairt.  Seinn an[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: Difríocht Tacair

  Físeán a úsáideann an t-eolas gnóthaithe roimhe seo agat ar na tacair chun tabhairt faoi difríocht idir thacair a mhíniú agus amplaí ar a úsáid a thabhairt. Úsáid an físeán le cabhrú leat tuiscint a fháil ar an difríocht idir thacair a ríomh.  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: Aontas & Idirmhír Tacar

  Físeán a mhíníonn agus a thugann samplaí ar aontas agus idirmhír tacair a ríomh agus conas ceisteanna a dhéanamh bunaithe orthu. Úsáid an físeán le cabhrú leat tuiscint a fháil ar ríomh agus úsaid aontas agus idirmhír.  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh. Torthaí Foghlama: Uimhreas[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: An t-Uilethacar, Bunuimhir Tacar & Comhlánú Tacair

  Físeán a mhíníonn agus a thugann samplaí de úsaid an uilethacair, conas comhlánú tacair a ríomh agus an méad a bhaineann le bunuimhir tacair. Úsáid an físeán le cabhrú leat tuiscint a fháil ar úsaid uilethacar, comhlánú tacair agus bunuimhir..  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh.[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: Fo-thacair

  Físeán a mhíníonn agus a thugann samplaí de oibríochtaí ag úsáid tacair agus fo-thacair.  Tá ceisteanna samplacha oibrithe chomh maith ann. Úsáid an físeán le cabhrú leat buntuiscint a fháil ar obair le tacair agus fo-thacair agus féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh. Torthaí Foghlama:[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Uimhreas: CBL

  Tógann an físeán seo ar chéatadán agus ar an obair ar bhrabús agus caillteanas.  Nascann sé leis an gcóras CBL lena mbuaileann daltaí sa saol laethúil. Úsáid an físeán le cabhrú leat a bheith abalta CBL a chur le hábhar nó praghas ábhar gan CBL a ríomh.  Féach ar cheisteanna[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Uimhreas: Céatadán Brabúis & Céatadán Caillteanais

  Tógann an físeán seo ar chéatadán agus an obair sin a chur i gcomhthéacs airgeadais le samplaí réalaíocha ón bhfíorsaol. Úsáid an físeán le cabhrú leat brabús agus caillteanas a ríomh.  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh. Torthaí Foghlama: Uimhreas 2c

  Tuilleadh Eolais
 • Uimhreas: Céatadáin – Cainníocht a scríobh mar chéatadán de chainníocht eile

  Déanann an físeán seo achoimre ar conas céatadán a ríomh ceim ar chéim agus ceisteanna samplacha ann. Úsáid an físeán le meabhrú duit conas céatadán a ríomh.  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh. Torthaí Foghlama: Uimhreas 2a

  Tuilleadh Eolais
 • Staitisticí: Conas Píchairt a Tharraingt

  Léiriú céim ar chéim ar chonas píchairt a tharraingt ag úsáid samplaí mar a bheadh i gceisteanna scrúduithe. Úsáid an fís le cabhrú leat tuiscint níos fearr a fháil ar conas píchairt a tharraingt nó mar chleachtadh agus ceartú ar cheisteanna. Torthaí Foghlama: Staitisticí & Dóchúlacht 3d

  Tuilleadh Eolais
 • Staitisticí: Léaráid Ghais agus Duillí

  Tá samplaí sa bhfíseán seo conas léaráidí ghais agus duillí a chur le chéile i slí cruinn soiléir.  Tá bileog oibre chomh maith a chuireann leis an méad atá sa bhfíseán. Bain triail as na ceisteanna sa bhfís agus sa bhileog oibre mar chleachtadh duit féin.  Stop agus tosaigh an[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Staitisticí: Meáin Staitisticiúla

  Míníonn an físeán seo an difríocht idir na meáin staitisticiúla agus tá samplaí ar conas meán, mód, airmheán agus raon a ríomh i gceart. Cabhróidh an físeán seo leat idirdhealú idr meán, mód, airmheán agus raon agus bain úsaid as na ceisteanna ann le feiscint an bhfuil tú ábalta iad[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Staitisticí: Saghsanna Staitisticí

  Tús deas gníomhach ar shaghsanna staitisticí; dúshlan do dhaltaí chomh maith le cleachtadh ar rangú torthaí mar shaghas áirithe staitisticí. Cabhróidh an físeán seo leat staitisticí a rangú ina saghsanna éagsúla . Stop an fís roimh cheist agus bain triail as é a dhéanamh tú féin, seinn an físeán arís[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Cothromóidí i bhfocail

  Is físeán é seo a thaispeánann conas ceist i bhfocail a athrú go hailgéabar; úsaidear modh céim ar chéim chun é seo a dhéanamh. Stop an fís roimh cheist agus bain triail as é a dhéanamh tú féin, seinn an físeán arís chun do fhreaga a chinntiú nó le cabhrú[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Roinnt fhada

  Míníonn an físeán seo  conas roinnt fhada san ailgéabar a dhéanamh céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Déan cleachtadh ar mhodh chun roinnt fhada san ailgéabar a dhéanamh.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí amháin ann chun ceisteanna[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: An fhoirmle chearnach

  Míníonn an físeán seo  conas an fhoirmle chearnach a úsáid céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Déan cleachtadh ar mhodh chun an fhoirmle chearnach a úsáid.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí amháin ann chun ceisteanna ailgéabracha a[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Méadú dhá lúibín

  Réitigh shamplacha ar cheisteanna maidir le méadú dhá lúibín. Féach ar an bhfísean go dtí go dtagann ceist suas, brúigh stop, bain triail as an gceist, tosaigh an físeán aris agus féach an bhfuair tú i gceart é nó aimsigh do bhotún. Torthaí Foghlama: Ailgéabar & Feidhmeanna 3b

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Ionadaíocht

  Réitigh shamplacha ar cheisteanna ionadaíochta. Féach ar an bhfísean go dtí go dtagann ceist suas, brúigh stop, bain triail as an gceist, tosaigh an físeán aris agus féach an bhfuair tú i gceart é nó aimsigh do bhotún. Torthaí Foghlama: Ailgéabar & Feidhmeanna 2a

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Suimiú & Dealú (2)

  Réitigh shamplacha ar shuimiú agus ar dhealú ailgéabrach. Féach ar an bhfísean go dtí go dtagann ceist suas, brúigh stop, bain triail as an gceist, tosaigh an físeán aris agus féach an bhfuair tú i gceart é nó aimsigh do bhotún. Torthaí Foghlama: Ailgéabar & Feidhmeanna 2, 3

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Méadú Simplí

  Réitigh shamplacha ar cheisteanna maidie le méadú simplí ailgéabrach. Féach ar an bhfísean go dtí go dtagann ceist suas, brúigh stop, bain triail as an gceist, tosaigh an físeán aris agus féach an bhfuair tú i gceart é nó aimsigh do bhotún. Torthaí Foghlama: Ailgéabar & Feidhmeanna 3b

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Fachtóiriú trí ghrúpáil

  Míníonn an físeán seo  conas fachtóiriú trí ghrúpáil a dhéanamh céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Déan cleachtadh ar mhodh cruinn a úsáid chun fachtóiriú trí ghrúpáil a dhéanamh.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Difríocht dhá chearnóg

  Míníonn an físeán seo conas fachtóiriú trí dhifríocht dhá chearnóg a dhéanamh céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta  de réir mar a théann an físeán ar aghaidh Déan cleachtadh ar mhodh cruinn a úsáid chun fachtóiriú trí dhifríocht dhá chearnóg a dhéanamh.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí amháin[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Cothromóidí Cearnacha

  Míníonn an físeán seo conas cothromóidí cearnacha a réiteach céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta  de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Déan cleachtadh ar mhodh cruinn a úsaid chun fachtóiriú simplí a dhéanamh.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí amháin ann chun[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Fachtóiriú simplí céim ar chéim

  Míníonn an físeán seo conas fachtóiriú simplí ailgéabrach a dhéanamh céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta  de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Déan cleachtadh ar mhodh cruinn a úsaid chun fachtóiriú simplí a dhéanamh.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí amháin chun ceisteanna ailgéabracha a dhéanamh. Torthaí Foghlama:[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Méadú & Roinnt Ailgéabrach

  Is físeán é seo a thugann réamhrá ar na heochairfhocail agus ar na bunscileanna a bhaineann le méadú agus roinnt san ailgéabar. Míniú ar na scileanna bunúsacha atá tábhachtach sa mhéadú agus sa roinnt ailgéabrach.  Féach air nuair a thosaíonn tú ar an ailgéabar nó chun scileanna a mheabhrú duit. Torthaí Foghlama:[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Suimiú & Dealú Ailgéabrach

  Is físeán é seo a thugann réamhrá ar eochairfhocail agus ar bhunscileanna a bhaineann le suimiú agus dealú san ailgéabar. Míniú ar na scileanna bunúsach atá tábhachtach sa suimiú agus sa dealú  ailgéabrach.  Féach air nuair a thosaíonn tú ar an ailgéabar nó chun scileanna a mheabhrú duit. Torthaí Foghlama: Ailgéabar & Feidhmeanna 2a,[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar, ní fiú é, an fiú?

  Meascán idir vlag agus samplaí d'úsáid an ailgéabair sa ghnáthshaol.  Níl aon mhata casta ann.  Is físeán maith é chun bunthuiscint a thabhairt ar an ailgéabar. Torthaí Foghlama: Ailgéabar & Feidhmeanna 2, 3a

  Tuilleadh Eolais