SD3 Staitisticí

 • Conas Raon Sonraí a Aimsiú

  Tuilleadh Eolais
 • Staitisticí: Conas Píchairt a Tharraingt

  Léiriú céim ar chéim ar chonas píchairt a tharraingt ag úsáid samplaí mar a bheadh i gceisteanna scrúduithe. Úsáid an fís le cabhrú leat tuiscint níos fearr a fháil ar conas píchairt a tharraingt nó mar chleachtadh agus ceartú ar cheisteanna. Torthaí Foghlama: Staitisticí & Dóchúlacht 3d

  Tuilleadh Eolais
 • Staitisticí: Léaráid Ghais agus Duillí

  Tá samplaí sa bhfíseán seo conas léaráidí ghais agus duillí a chur le chéile i slí cruinn soiléir.  Tá bileog oibre chomh maith a chuireann leis an méad atá sa bhfíseán. Bain triail as na ceisteanna sa bhfís agus sa bhileog oibre mar chleachtadh duit féin.  Stop agus tosaigh an[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Staitisticí: Meáin Staitisticiúla

  Míníonn an físeán seo an difríocht idir na meáin staitisticiúla agus tá samplaí ar conas meán, mód, airmheán agus raon a ríomh i gceart. Cabhróidh an físeán seo leat idirdhealú idr meán, mód, airmheán agus raon agus bain úsaid as na ceisteanna ann le feiscint an bhfuil tú ábalta iad[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Staitisticí: Saghsanna Staitisticí

  Tús deas gníomhach ar shaghsanna staitisticí; dúshlan do dhaltaí chomh maith le cleachtadh ar rangú torthaí mar shaghas áirithe staitisticí. Cabhróidh an físeán seo leat staitisticí a rangú ina saghsanna éagsúla . Stop an fís roimh cheist agus bain triail as é a dhéanamh tú féin, seinn an físeán arís[...]

  Tuilleadh Eolais

Catagóirí