SD2 An Dóchúlacht & Turgnamhas

  • Dóchúlacht: Foirmle na dóchúlachta

    Taispeánann an físean seo conas dóchúlacht a ríomh ag úsaid foirmle na dóchúlachta.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta  de réir mar a théann an físeán ar aghaidh Úsáid an físeán chun téarmaí nua a fhoghlaim agus chun ceisteanna a dhéanamh mar chleachtadh nó mar dhul siar. Torthaí Foghlama: Staitisticí &[...]

    Tuilleadh Eolais
  • Dóchúlacht: Seansúlacht agus an scala dóchúlachta

    Tugann an físean seo réamhrá ar sheansúlacht agus ar an scála dóchúlachta.  Nascann sé cur síos i bhfocail le cur síos matamaiticiúil. Úsáid an físeán chun téarmaí nua a fhoghlaim agus chun ceisteanna a dhéanamh mar chleachtadh nó mar dhul siar. Torthaí Foghlama: Staitisticí & Dóchúlacht 2a

    Tuilleadh Eolais

Catagóirí