NE1 Obair an Eolaí

  • Súil Siar Iomlán: An Modh Eolaíoch

    Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Scrúduithe Féincheartaithe, Torthaí Foghlama: Nádúr na hEolaíochta 1, 2, 3

    Tuilleadh Eolais
  • Súil Siar Iomlán: An Saotharlann, Sábháilteacht agus Fearas Saotharlainne

    Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Scrúduithe Féincheartaithe, Torthaí Foghlama: Nádúr na hEolaíochta Ginearálta

    Tuilleadh Eolais

Catagóirí