MRB 1

 • Meiteachognaíocht

  Is físeán é seo a mhíníonn do dhaltaí an cineál smaoinimh a bhíonn ag teastáil agus iad ag dul i ngleic le fadhbanna mata agus le measúnuithe rangbhunaithe. Úsáid an bileog oibre thíos chun spreagadh a fháil maidir le smaoineamh go doimhin ar an obair mhatamaiticiúil.

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: Cleachtadh MRB

  Fadhb mhatamaiticiúil ina dteastaíonn eolas ar thacair chomh maith le scileanna mata ginearálta an mhata.  Tugtar tasc do dhaltaí agus caithfidh siad tabhairt faoi agus ceisteanna a théann leis a fhreagairt Féach ar an bhfíseán agus freagair na ceisteanna a thagann suas ann.  Déan cinnte ceisteanna pleanála agus machnaimh a[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Dóchúlacht: Gráinneog Dhána, Fadhb Mhatamaiticiúil

  Fadhb mhatamaiticiúil a theastaíonn eolas ar an dóchúlacht.  Cuirtear ceisteanna  ar an bhfíseán féin atá le freagairt maraon le ceisteanna pleanála agus machnaimh. Féach ar an bhfíseán agus freagair na ceisteanna a thagann suas ann.  Déan cinnte ceisteanna pleanála agus machnaimh a fhreagairt freisin. Torthaí Foghlama: Staitisticí & Dóchúlacht 1a, 1b,[...]

  Tuilleadh Eolais

Catagóirí