MRB 1

  • Meiteachognaíocht

    Is físeán é seo a mhíníonn do dhaltaí an cineál smaoinimh a bhíonn ag teastáil agus iad ag dul i ngleic le fadhbanna mata agus le measúnuithe rangbhunaithe. Úsáid an bileog oibre thíos chun spreagadh a fháil maidir le smaoineamh go doimhin ar an obair mhatamaiticiúil.

    Tuilleadh Eolais