SS Eolaíocht

 • Súil Siar Iomlán: Fótaisintéis & Riospráid

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan Bitheolaíoch 7

  Tuilleadh Eolais
 • Imoibrithe Eisiteirmeacha agus Inteirmeacha

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: Sreabhadh Fuinnimh trí Éiceachóras

  Tuilleadh Eolais
 • Dúile, Móilíní, Comhdúile agus Meascáin

  Tuilleadh Eolais
 • Bithéagsúlacht

  Tuilleadh Eolais
 • Leictreachas

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: Éiceolaíocht & Staidéar ar Ghnáthóg

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: Fuinneamh

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe féincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan Fisiceach 6, Domhan Fisiceach 7, Domhan Fisiceach

  Tuilleadh Eolais
 • Iarmhairt Cheaptha Teasa & Athrú Aeráide

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe féincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan agus Spás 7

  Tuilleadh Eolais
 • Spástaiscéalaíocht

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan agus Spás 8, Domhan Fisiceach 4, Nádúr na hEolaíochta 10

  Tuilleadh Eolais
 • Timthriaill Carbóin & Uisce

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúdú feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan & Spás 5, Domhan Bitheolaíochta 7, 8 Domhan Ceimiceach 7

  Tuilleadh Eolais
 • Leictreachas, Inbhuanaitheacht & Fuinneamh Inathnuaite

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan Fisiceach 8

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: Rátaí Imoibrithe

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan Ceimiceach 7

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: An Domhan, An Ghealach & An Ghrian

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan & Spás 4

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: Athruithe Ceimiceacha & Fisiceacha

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe féincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan Ceimiceach 1

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: Foirmiú na Cruinne, An tOllphléasc

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan & Spás 2

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: An Modh Eolaíoch

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Scrúduithe Féincheartaithe, Torthaí Foghlama: Nádúr na hEolaíochta 1, 2, 3

  Tuilleadh Eolais
 • Súil siar iomlán: Uirlisí & Aonaid Tomhais

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan Fisiceach 1

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: Dlús & Gluaisne (Luas & Luasghéarú)

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan Fisiceach 2

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: An Córas Atáirgeadh Daonna

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan Bitheolaíoch 2

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: An Córas Análaithe

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan Bitheolaíoch 4

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: Aigéid agus Bunanna

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo.

  Tuilleadh Eolais
 • Súil siar iomlán: An tábla peiriadach, nascadh & struchtúr an adaimh

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan Ceimiceach 3, 5

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: An Córas Imshruthaithe – Croí, Fuil & Fuileadáin

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan Bitheolaíoch 4

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: An Córas Díleáite agus Na Bithmhóilíní (Bia)

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Scrúduithe Féincheartaithe : An Córas Díleáite: https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/an-coras-dileaite/ Torthaí Foghlama: Domhan Bitheolaíoch 4

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: Réada Neamhaí (Ábhar a bhíonn sa spás)

  Tá nótaí, seicliosta foghlama, físeán agus scrúdú feincheartaithe ar fáíl anseo. Scrúduithe Féincheartaithe, Torthaí Foghlama: Domhan & Spás 1

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: An Saotharlann, Sábháilteacht agus Fearas Saotharlainne

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Scrúduithe Féincheartaithe, Torthaí Foghlama: Nádúr na hEolaíochta Ginearálta

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: Staideanna Damhna & Meascán a Dheighilt

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Scrúduithe Féincheartaithe : Torthaí Foghlama: Domhan Ceimiceach 2

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: An Micreascóp, Cealla & Na Tréithe Beatha

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Scrúduithe Féincheartaithe : An Chill: https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/an-chill/ An Micreascóp https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/an-micreascop/ Torthaí Foghlama: Domhan Bitheolaíoch 1, 2, 3

  Tuilleadh Eolais
 • Scrúdúithe Féincheartaithe – SS Eolaíocht

  Nádúr na hEolaíochta Fearas & Sábháilteacht: (Ilroghnach) https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/an-saotharlann-fearas-sabhailteacht/ An Modh Eolaíoch, Athróga srl: (Ilroghnach) https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/an-modh-eolaioch/ Domhan Bitheolaíoch An Micreascóp & Ullmhú Cille: (Ilroghnach) https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/an-micreascop/ An Chill: (Ilroghnach) https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/an-chill/#  An Coras Imshruthaithe (Ilrooghnach): https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/892/ An Córas Díleáite (Ilroghnach): https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/an-coras-dileaite/ Bia & Stíl Maireachtala (Ilroghnach): https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/na-bithmhoilini-bia/ Domhan Ceimiceach Staideanna Damhna: (Ilroghnach) https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/staideanna-damhna-meascan-a-dheighilt/ Meascán a Dheighilt: (Ilroghnach)[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Fachtóiriú simplí céim ar chéim

  Míníonn an físeán seo conas fachtóiriú simplí ailgéabrach a dhéanamh céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta  de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Déan cleachtadh ar mhodh cruinn a úsaid chun fachtóiriú simplí a dhéanamh.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí amháin chun ceisteanna ailgéabracha a dhéanamh. Torthaí Foghlama:[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Fíor nó Fake News – Taobh Dorcha na Gealaí

  Is físeán é seo le ráiteas a fuaireamar sna meáin nó meán shóisíolta.  Is cleachtadh maith é díbh agus sibh ag obair ar fhoinsí eolais iontaofa.  Féach ar an bhfíseán, aimsigh dhá fhoinse éagsúil a fhreagraíonn an cheist agus tar suas le do chonclúid féin bunaithe ar sin. Torthaí Foghlama:[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Fíor nó Fake News – Trump agus Athrú Aeráide

  Is físeán é seo le ráiteas a fuaireamar sna meáin nó meán shóisíolta.  Is cleachtadh maith é díbh agus sibh ag obair ar fhoinsí eolais iontaofa. Féach ar an bhfíseán, déan taighde ar an méad atá ann agus déan cinneadh duit féin an bhfuil an ráiteas fíor nó bhfuil sé[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Fíor nó Fake News – Putóg Dhubh

  Is físeán é seo le ráiteas a fuaireamar sna meáin nó meán shóisíolta.  Is cleachtadh maith é díbh agus sibh ag obair ar fhoinsí eolais iontaofa.  Féach ar an bhfíseán, aimsigh dhá fhoinse éagsúil a fhreagraíonn an cheist agus tar suas le do chonclúid féin bunaithe ar sin. Torthaí Foghlama:[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán Tapaidh – Códbhriseadh

  Aimsigh freagraí ar na leideanna éagsúla, tóg an chéad litir ó gach freagra chun cód eolaíoch a aimsiú. Torthaí Foghlama: Nádúr na hEolaíochta

  Tuilleadh Eolais
 • Athróga agus Graif

  Is físeán é seo a thugann míniú ar athróga, treoirlínte ar conas graf a tharraingt go cruinn agus cúpla sampla ar thurgnaimh mar chleachtadh ar athróga agus graif.  Is féidir na turgnaimh a dhéanamh tú féin agus triail a bhaint as na graif a tharraingt mar chleachtadh. Torthaí Foghlama: Nádúr[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Teoiric na hÉabhlóide trí Roghnú Nádúrtha

  Is físeán é seo a dhéanann cur síos ar conas a tháinig Darwin agus Wallace suas le teoiric na héabhlóide.  Tugann sé míniú leathan ar phróiséas na héabhlóide chomh maith le fianaise a thacaíonn leis an teoiric.  Tá ceisteanna a théann leis an bhfís agus cúpla ceist a leathnaíonn ar[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Gluaisne: Foirmle Luas a úsáíd + Ceisteanna Cleachtadh

  Is físeán é seo atá dírithe ar conas an fhoirmle do luas a úsáid agus a athrú chun Luas, Fad agus Am a ríomh nuair atá dhá phíosa eolais tugtha. Torthaí Foghlama: Domhan Fisiceach 2

  Tuilleadh Eolais
 • Tiontú Aonaid Físean Céim ar Chéím + Ceisteanna Cleachtadh

  Is físeán é seo thugann samplaí céim ar chéim ar conas aonaid a thiontú ó aonad amháin go haonad eile.  Tugann sé míniú & réamhrá freisin ar bhileog oibre a théann leis.  Ar an mbileog oibre sin tá ceisteanna ar féidir iad a dhéanamh mar chleachtadh breise. Torthai Foghlama: Domhan[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Bunús Aigéid agus Bunanna + Físcheisteanna

  Tugann an físeán seo bunús ar theoiric bainteach le haigéid agus bunanna.  Tá tasc mar chuid den bhfíseán agus ceisteanna le cleachtadh breise a dhéanamh.

  Tuilleadh Eolais
 • Comhdhúile a ainmniú agus foirmlí a ríomh

  Tá físeán anseo a mhiníonn conas gur féidir comhúile ianacha a ainmniú agus a bhfoirmlí a aimsiú.  Taispeánann an físeán modh céim ar chéim le cinntiú go bhfuil an próiséas soiléir.  Tá tasc agus ceisteanna le cleachtadh breise a dhéanamh. Torthaí Foghlama: Domhan Ceimiceach 3, 5

  Tuilleadh Eolais
 • Réalteolaíocht

  Tá físeán, bileog ceisteanna agus scrúdú féincheartaithe ar fáil anseo dírithe ar na réada éagsúla sa spás agus ábhar a bhaineann leo m.sh réalta, astaródigh, cóiméid  srl. Torthaí Foghlama: Domhan agus Spás 1

  Tuilleadh Eolais
 • Na Pláinéid

  Tá sraith físeáin agus bileog ceisteanna anseo bunaithe ar chomparáid a dhéanamh idir phláinéid éagsúla i mBealach na Bó Finne.   Torthaí Foghlama: Domhan agus Spás 3, Nádúr na hEolaíochta 1, 4

  Tuilleadh Eolais
 • Roicéadeolaíocht

  Is físeán é seo a leagann amach tasc roicéadeolaíochta ach le heolas lárnach don topaic clúdaithe agus mínithe freisin.  Tá bileog ceiteanna ag dul leis an tasc. Spriocanna Foghlama: Domhan agus Spás 8, Domhan Fisiceach 7

  Tuilleadh Eolais

Catagóirí