D&S 4Córais Domhan-Gealaigh-Grian

  • Súil Siar Iomlán: An Domhan, An Ghealach & An Ghrian

    Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan & Spás 4

    Tuilleadh Eolais
  • Fíor nó Fake News – Taobh Dorcha na Gealaí

    Is físeán é seo le ráiteas a fuaireamar sna meáin nó meán shóisíolta.  Is cleachtadh maith é díbh agus sibh ag obair ar fhoinsí eolais iontaofa.  Féach ar an bhfíseán, aimsigh dhá fhoinse éagsúil a fhreagraíonn an cheist agus tar suas le do chonclúid féin bunaithe ar sin. Torthaí Foghlama:[...]

    Tuilleadh Eolais

Catagóirí