SS Domhan & Spás

 • Iarmhairt Cheaptha Teasa & Athrú Aeráide

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe féincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan agus Spás 7

  Tuilleadh Eolais
 • Spástaiscéalaíocht

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan agus Spás 8, Domhan Fisiceach 4, Nádúr na hEolaíochta 10

  Tuilleadh Eolais
 • Timthriaill Carbóin & Uisce

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúdú feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan & Spás 5, Domhan Bitheolaíochta 7, 8 Domhan Ceimiceach 7

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: An Domhan, An Ghealach & An Ghrian

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan & Spás 4

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: Foirmiú na Cruinne, An tOllphléasc

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan & Spás 2

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: Réada Neamhaí (Ábhar a bhíonn sa spás)

  Tá nótaí, seicliosta foghlama, físeán agus scrúdú feincheartaithe ar fáíl anseo. Scrúduithe Féincheartaithe, Torthaí Foghlama: Domhan & Spás 1

  Tuilleadh Eolais
 • Fíor nó Fake News – Taobh Dorcha na Gealaí

  Is físeán é seo le ráiteas a fuaireamar sna meáin nó meán shóisíolta.  Is cleachtadh maith é díbh agus sibh ag obair ar fhoinsí eolais iontaofa.  Féach ar an bhfíseán, aimsigh dhá fhoinse éagsúil a fhreagraíonn an cheist agus tar suas le do chonclúid féin bunaithe ar sin. Torthaí Foghlama:[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Fíor nó Fake News – Trump agus Athrú Aeráide

  Is físeán é seo le ráiteas a fuaireamar sna meáin nó meán shóisíolta.  Is cleachtadh maith é díbh agus sibh ag obair ar fhoinsí eolais iontaofa. Féach ar an bhfíseán, déan taighde ar an méad atá ann agus déan cinneadh duit féin an bhfuil an ráiteas fíor nó bhfuil sé[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Réalteolaíocht

  Tá físeán, bileog ceisteanna agus scrúdú féincheartaithe ar fáil anseo dírithe ar na réada éagsúla sa spás agus ábhar a bhaineann leo m.sh réalta, astaródigh, cóiméid  srl. Torthaí Foghlama: Domhan agus Spás 1

  Tuilleadh Eolais
 • Na Pláinéid

  Tá sraith físeáin agus bileog ceisteanna anseo bunaithe ar chomparáid a dhéanamh idir phláinéid éagsúla i mBealach na Bó Finne.   Torthaí Foghlama: Domhan agus Spás 3, Nádúr na hEolaíochta 1, 4

  Tuilleadh Eolais
 • Roicéadeolaíocht

  Is físeán é seo a leagann amach tasc roicéadeolaíochta ach le heolas lárnach don topaic clúdaithe agus mínithe freisin.  Tá bileog ceiteanna ag dul leis an tasc. Spriocanna Foghlama: Domhan agus Spás 8, Domhan Fisiceach 7

  Tuilleadh Eolais

Catagóirí