SS Domhan Fisiceach

  • Gluaisne: Foirmle Luas a úsáíd + Ceisteanna Cleachtadh

    Is físeán é seo atá dírithe ar conas an fhoirmle do luas a úsáid agus a athrú chun Luas, Fad agus Am a ríomh nuair atá dhá phíosa eolais tugtha. Torthaí Foghlama: Domhan Fisiceach 2

    Tuilleadh Eolais
  • Tiontú Aonaid Físean Céim ar Chéím + Ceisteanna Cleachtadh

    Is físeán é seo thugann samplaí céim ar chéim ar conas aonaid a thiontú ó aonad amháin go haonad eile.  Tugann sé míniú & réamhrá freisin ar bhileog oibre a théann leis.  Ar an mbileog oibre sin tá ceisteanna ar féidir iad a dhéanamh mar chleachtadh breise. Torthai Foghlama: Domhan[...]

    Tuilleadh Eolais