SS Domhan Fisiceach

 • Leictreachas

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: Fuinneamh

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe féincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan Fisiceach 6, Domhan Fisiceach 7, Domhan Fisiceach

  Tuilleadh Eolais
 • Spástaiscéalaíocht

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan agus Spás 8, Domhan Fisiceach 4, Nádúr na hEolaíochta 10

  Tuilleadh Eolais
 • Leictreachas, Inbhuanaitheacht & Fuinneamh Inathnuaite

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan Fisiceach 8

  Tuilleadh Eolais
 • Súil siar iomlán: Uirlisí & Aonaid Tomhais

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan Fisiceach 1

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: Dlús & Gluaisne (Luas & Luasghéarú)

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan Fisiceach 2

  Tuilleadh Eolais
 • Fíor nó Fake News – Trump agus Athrú Aeráide

  Is físeán é seo le ráiteas a fuaireamar sna meáin nó meán shóisíolta.  Is cleachtadh maith é díbh agus sibh ag obair ar fhoinsí eolais iontaofa. Féach ar an bhfíseán, déan taighde ar an méad atá ann agus déan cinneadh duit féin an bhfuil an ráiteas fíor nó bhfuil sé[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Athróga agus Graif

  Is físeán é seo a thugann míniú ar athróga, treoirlínte ar conas graf a tharraingt go cruinn agus cúpla sampla ar thurgnaimh mar chleachtadh ar athróga agus graif.  Is féidir na turgnaimh a dhéanamh tú féin agus triail a bhaint as na graif a tharraingt mar chleachtadh. Torthaí Foghlama: Nádúr[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Gluaisne: Foirmle Luas a úsáíd + Ceisteanna Cleachtadh

  Is físeán é seo atá dírithe ar conas an fhoirmle do luas a úsáid agus a athrú chun Luas, Fad agus Am a ríomh nuair atá dhá phíosa eolais tugtha. Torthaí Foghlama: Domhan Fisiceach 2

  Tuilleadh Eolais
 • Tiontú Aonaid Físean Céim ar Chéím + Ceisteanna Cleachtadh

  Is físeán é seo thugann samplaí céim ar chéim ar conas aonaid a thiontú ó aonad amháin go haonad eile.  Tugann sé míniú & réamhrá freisin ar bhileog oibre a théann leis.  Ar an mbileog oibre sin tá ceisteanna ar féidir iad a dhéanamh mar chleachtadh breise. Torthai Foghlama: Domhan[...]

  Tuilleadh Eolais

Catagóirí