SS Domhan Bitheolaíoch

 • Súil Siar Iomlán: Fótaisintéis & Riospráid

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan Bitheolaíoch 7

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: Sreabhadh Fuinnimh trí Éiceachóras

  Tuilleadh Eolais
 • Bithéagsúlacht

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: Éiceolaíocht & Staidéar ar Ghnáthóg

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: An Córas Atáirgeadh Daonna

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan Bitheolaíoch 2

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: An Córas Análaithe

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan Bitheolaíoch 4

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: An Córas Imshruthaithe – Croí, Fuil & Fuileadáin

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan Bitheolaíoch 4

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: An Córas Díleáite agus Na Bithmhóilíní (Bia)

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Scrúduithe Féincheartaithe : An Córas Díleáite: https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/an-coras-dileaite/ Torthaí Foghlama: Domhan Bitheolaíoch 4

  Tuilleadh Eolais
 • Súil Siar Iomlán: An Micreascóp, Cealla & Na Tréithe Beatha

  Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Scrúduithe Féincheartaithe : An Chill: https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/an-chill/ An Micreascóp https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/an-micreascop/ Torthaí Foghlama: Domhan Bitheolaíoch 1, 2, 3

  Tuilleadh Eolais
 • Fíor nó Fake News – Putóg Dhubh

  Is físeán é seo le ráiteas a fuaireamar sna meáin nó meán shóisíolta.  Is cleachtadh maith é díbh agus sibh ag obair ar fhoinsí eolais iontaofa.  Féach ar an bhfíseán, aimsigh dhá fhoinse éagsúil a fhreagraíonn an cheist agus tar suas le do chonclúid féin bunaithe ar sin. Torthaí Foghlama:[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Teoiric na hÉabhlóide trí Roghnú Nádúrtha

  Is físeán é seo a dhéanann cur síos ar conas a tháinig Darwin agus Wallace suas le teoiric na héabhlóide.  Tugann sé míniú leathan ar phróiséas na héabhlóide chomh maith le fianaise a thacaíonn leis an teoiric.  Tá ceisteanna a théann leis an bhfís agus cúpla ceist a leathnaíonn ar[...]

  Tuilleadh Eolais

Catagóirí