DF8Inbhuanaitheacht

  • Leictreachas, Inbhuanaitheacht & Fuinneamh Inathnuaite

    Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Torthaí Foghlama: Domhan Fisiceach 8

    Tuilleadh Eolais
  • Fíor nó Fake News – Trump agus Athrú Aeráide

    Is físeán é seo le ráiteas a fuaireamar sna meáin nó meán shóisíolta.  Is cleachtadh maith é díbh agus sibh ag obair ar fhoinsí eolais iontaofa. Féach ar an bhfíseán, déan taighde ar an méad atá ann agus déan cinneadh duit féin an bhfuil an ráiteas fíor nó bhfuil sé[...]

    Tuilleadh Eolais

Catagóirí