DC8Aigéid & Bunanna

  • Súil Siar Iomlán: Aigéid agus Bunanna

    Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo.

    Tuilleadh Eolais
  • Bunús Aigéid agus Bunanna + Físcheisteanna

    Tugann an físeán seo bunús ar theoiric bainteach le haigéid agus bunanna.  Tá tasc mar chuid den bhfíseán agus ceisteanna le cleachtadh breise a dhéanamh.

    Tuilleadh Eolais

Catagóirí