DC5CóimheasAdaimh i gComhdhúile

  • Comhdhúile a ainmniú agus foirmlí a ríomh

    Tá físeán anseo a mhiníonn conas gur féidir comhúile ianacha a ainmniú agus a bhfoirmlí a aimsiú.  Taispeánann an físeán modh céim ar chéim le cinntiú go bhfuil an próiséas soiléir.  Tá tasc agus ceisteanna le cleachtadh breise a dhéanamh. Torthaí Foghlama: Domhan Ceimiceach 3, 5

    Tuilleadh Eolais

Catagóirí