DC2Meascáin a Dheighilt& Athruithe Staid

  • Súil Siar Iomlán: Staideanna Damhna & Meascán a Dheighilt

    Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Scrúduithe Féincheartaithe : Torthaí Foghlama: Domhan Ceimiceach 2

    Tuilleadh Eolais
  • Roicéadeolaíocht

    Is físeán é seo a leagann amach tasc roicéadeolaíochta ach le heolas lárnach don topaic clúdaithe agus mínithe freisin.  Tá bileog ceiteanna ag dul leis an tasc. Spriocanna Foghlama: Domhan agus Spás 8, Domhan Fisiceach 7

    Tuilleadh Eolais

Catagóirí