DB6 Folláine Daonna

  • Súil Siar Iomlán: An Córas Díleáite agus Na Bithmhóilíní (Bia)

    Tá nótaí, seicliosta foghlama agus scrúduithe feincheartaithe ar fáíl anseo. Scrúduithe Féincheartaithe : An Córas Díleáite: https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/an-coras-dileaite/ Bia & Stíl Maireachtála: https://www.dbgmata.ie/qsm_quiz/na-bithmhoilini-bia/ Torthaí Foghlama: Domhan Bitheolaíoch 4, 6

    Tuilleadh Eolais
  • Fíor nó Fake News – Putóg Dhubh

    Is físeán é seo le ráiteas a fuaireamar sna meáin nó meán shóisíolta.  Is cleachtadh maith é díbh agus sibh ag obair ar fhoinsí eolais iontaofa.  Féach ar an bhfíseán, aimsigh dhá fhoinse éagsúil a fhreagraíonn an cheist agus tar suas le do chonclúid féin bunaithe ar sin. Torthaí Foghlama:[...]

    Tuilleadh Eolais

Catagóirí