DB3 Éabhlóid

  • Teoiric na hÉabhlóide trí Roghnú Nádúrtha

    Is físeán é seo a dhéanann cur síos ar conas a tháinig Darwin agus Wallace suas le teoiric na héabhlóide.  Tugann sé míniú leathan ar phróiséas na héabhlóide chomh maith le fianaise a thacaíonn leis an teoiric.  Tá ceisteanna a théann leis an bhfís agus cúpla ceist a leathnaíonn ar[...]

    Tuilleadh Eolais

Catagóirí