CT2 Achar, Imlíne, Toirt & Rátaí Sreafa

  • Céimseata SS: Achar & Toirt Sorcóirí – Ceisteanna agus Cleachtadh

    Míníonn an físeán seo conas foirmlí a úsaid chun achar agus toirt sorcóirí a ríomh le cabhair foirmlí. Úsáid na samplai le cabhrú leat tuiscint a fhaíl nó bain triail as ceist agus seinn an sampla le do chuid freagraí a chinntiú/botúin a aimsiú. Beidh an físeán seo ina chabhair[...]

    Tuilleadh Eolais
  • Céimseata SS: Foirmlí a úsáid do achar agus Toirt

    Míníonn an físeán seo conas foirmlí a chuirtear ar fáíl sa leabhar táblai a úsáid chun ceisteanna ar achar imlíne agus toirt a réitech. Féach ar an bhfiseán chun bunús úsáid foirmlí a fheiceáil agus roimh thosú ar cheisteanna éagsúla bainteach le foirmli. Beidh an físeán seo ina chabhair ag[...]

    Tuilleadh Eolais

Catagóirí