AT Staitisticí & Dóchúlacht

  • Dóchúlacht: Gráinneog Dhána, Fadhb Mhatamaiticiúil

    Fadhb mhatamaiticiúil a theastaíonn eolas ar an dóchúlacht.  Cuirtear ceisteanna  ar an bhfíseán féin atá le freagairt maraon le ceisteanna pleanála agus machnaimh. Féach ar an bhfíseán agus freagair na ceisteanna a thagann suas ann.  Déan cinnte ceisteanna pleanála agus machnaimh a fhreagairt freisin. Torthaí Foghlama: Staitisticí & Dóchúlacht 1a, 1b,[...]

    Tuilleadh Eolais
  • Dúshlán Tapaidh – Códbhriseadh

    Aimsigh freagraí ar na leideanna éagsúla, tóg an chéad litir ó gach freagra chun cód eolaíoch a aimsiú. Torthaí Foghlama: Nádúr na hEolaíochta

    Tuilleadh Eolais

Catagóirí