Fúinn

Fáilte go DBG Mata

Áis iomlánaíoch do mhúinteoirí agus d’fhoghlaimeoirí sa Mhata, san Eolaíocht agus sna hábhair ar fad gaolta leo!

Tá sé mar sprioc againn ábhar d’ardchaighdeán a chur ar fáíl do mhúinteoirí agus d’fhoghlaimeoirí araon agus líonra múinteoirí a fhorbairt áit gur féidir áiseanna, dea-chleachtais, taithí agus tuilleadh a roinnt.

 

Tá súil againn go mbeidh tairbhe ann duit agus fáiltímid roimh thuairimí, aiseolas, áiseanna agus comhrá.

 

Gabhaimid buíochas le scienceteacher.ie agus múinteoirí timpeall na tíre as cabhrú linn tús a chur leis an gcomhphobal seo.

 

Is le tacaíocht ó An Chomhairle Um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) a bhíomar ábalta DBG Mata a láinseáil.

 

Ná bíodh drogall ort – Léim isteach!