Cur Síos

Físeán a thugann réamhrá ar na tacair chomh maith le míniú thosaigh ar eocharfhocail bainteach leis na tacair agus bunscileanna a bheidh ag teastáil.

Daltaí

Féach ar an bhfíseán le buntuiscint a thabhairt duit nó le meabhrú duit ar an méad atá bainteach le tacair.  Bain triail as na ceisteanna ann mar chleachtadh duit féin.

Múinteoir

Úsáid an físeán mar ábhar do rang bun os cionn, ag  tús na topaice nó mar áis súil siar do dhaltaí.  Tá ceisteanna samplacha mar chleachtadh chomh maith ann. 

Torthaí Foghlama: U5a, U5b

Cur Síos

Físeán a mhíníonn agus a thugann samplaí de oibríochtaí ag úsáid tacair agus fo-thacair.  Tá ceisteanna samplacha oibrithe chomh maith ann.

Daltaí

Úsáid an físeán le cabhrú leat buntuiscint a fháil ar obair le tacair agus fo-thacair agus féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh.

Múinteoir

Úsáid an físeán seo mar áis thacaíochta do dhaltaí ar obair atá ar siúl sa rang, mar fhoinse ceisteanna cleachtadh do dhaltaí nó mar áis súil siar.

Torthaí Foghlama: U5b, U5c

Cur Síos

Físeán a mhíníonn agus a thugann samplaí de úsaid an uilethacair, conas comhlánú tacair a ríomh agus an méad a bhaineann le bunuimhir tacair. 

Daltaí

Úsáid an físeán le cabhrú leat tuiscint a fháil ar úsaid uilethacar, comhlánú tacair agus bunuimhir..  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh.

Múinteoir

Úsáid an físeán seo mar áis thacaíochta do dhaltaí ar obair atá ar siúl sa rang, mar fhoinse ceisteanna cleachtadh do dhaltaí nó mar áis súil siar.

Torthaí Foghlama: U5c, U5d

Cur Síos

Físeán a mhíníonn agus a thugann samplaí ar aontas agus idirmhír tacair a ríomh agus conas ceisteanna a dhéanamh bunaithe orthu.

Daltaí

Úsáid an físeán le cabhrú leat tuiscint a fháil ar ríomh agus úsaid aontas agus idirmhír.  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh.

Múinteoir

Úsáid an físeán seo mar áis thacaíochta do dhaltaí ar obair atá ar siúl sa rang, mar fhoinse ceisteanna cleachtadh do dhaltaí nó mar áis súil siar.

Torthaí Foghlama: U5a,U5d

Cur Síos

Físeán a úsáideann an t-eolas gnóthaithe roimhe seo agat ar na tacair chun tabhairt faoi difríocht idir thacair a mhíniú agus amplaí ar a úsáid a thabhairt.

Daltaí

Úsáid an físeán le cabhrú leat tuiscint a fháil ar an difríocht idir thacair a ríomh.  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh.

Múinteoir

Úsáid an físeán seo mar áis thacaíochta do dhaltaí ar obair atá ar siúl sa rang, mar fhoinse ceisteanna cleachtadh do dhaltaí nó mar áis súil siar.

Torthaí Foghlama: U5c, U5d

Cur Síos

Físeán a thugann an t-eolas agus na scileanna ar fad clúdaithe go dtí seo ar na tacair san áireamh chun ceisteanna, cuid acu atá dúshlánach, a réiteach.

Daltaí

Is fearr an físean seo a úsaid mar áis súil siar chun dúshlán a thabhairt duit féin agus ceisteanna á fhreagairt.  Seinn an físeán, stop ag ceist, bain triail as an gceist agus seinn an físeán arís chun do fhreagra a chinntiú nó botúin a cheartú.

Múinteoir

Úsáid na ceisteanna sa bhfísean seo le dúshlan a thabhaiirt do dhaltaí mar obair bhaile, súil siar nó maábhar sínte do dhaltaí ar ard-chaighdeán sa rang.

Torthaí Foghlama: U5a, U5b, U5c, U5d, U5e

Cur Síos 

Fadhb mhatamaiticiúil ina dteastaíonn eolas ar thacair chomh maith le scileanna mata ginearálta an mhata.  Tugtar tasc do dhaltaí agus caithfidh siad tabhairt faoi agus ceisteanna a théann leis a fhreagairt

Daltaí 

Féach ar an bhfíseán agus freagair na ceisteanna a thagann suas ann.  Déan cinnte ceisteanna pleanála agus machnaimh a fhreagairt freisin.

Múinteoirí

Tabhair an tasc sa bhfíseán seo mar obair bhaile nó mar obair ranga thar tréimhse.

Torthaí Foghlama: U5a, U5b, U5c, U5d, U5e

Cur Síos

Is áis dul siar don obair ar fad thuas ar na tacair agus an méad a théann leo atá anseo.

Daltaí

Imir an Kahoot seo leat féin, le cara nó le rang.  Cabhróidh sé leat na scileanna nua atá faighte agat ar na tacair a thástáil agus do chuid foghlama a mheas.

Múinteoir

Úsáid an Kahoot seo sa rang ag deireadh na topaice 'Tacair' nó cuir ar fáil mar áis súil siar do dhaltaí.

Torthaí Foghlama: N5,U5a, U5b, U5c, U5d, U5e

© Copyright dbgmata.ie