Tasc & Ceisteanna Comhdhúle ianacha a ainmniú & a bhfoirmlí a ríomh  

tasc & Ceisteanna ainmniu comhdhúile.pdf tasc & Ceisteanna ainmniu comhdhúile.pdf
Size : 197.6 Kb
Type : pdf
Cur Síos

Is físeán é seo a dhéanann dul siar ar chuid a bhaineann le DC 3 agus a mhíníonn tasc ar chomhdhúile a ainmniú agus a bhfoirmlí a ríomh a chlúdaíonn DC5. Tá samplaí déanta ann le tacú le daltai.

Daltaí

Féach ar an bhfíseán, déan an tasc agus freagair  na ceisteanna a théann leis.  Bain úsáid as nascanna tugtha chomh maith le samplai chun 10 gcomhdhúil a ainmniú agus foirmle a ríomh dóibh ar fad.

Múinteoirí

Beidh an tasc oiriúnach le tabhairt mar thasc mar chuid den chian-fhoghlaim, má tá múinteoir as láthair ar feadh tréimhse, mar chuid de rang bun os cionn nó mar ábhar tacaíochta.

Nasc úsáideach

teacherled.com/iresources/tools/dice/

Torthaí Foghlama: Domhan Ceimiceach 3, 5

Tasc & Ceisteanna Aigéid agus Bunanna  

Físcheisteanna Aigéid agus Bunanna.pdf Físcheisteanna Aigéid agus Bunanna.pdf
Size : 336.848 Kb
Type : pdf
Cur Síos

Is físeán é seo a thugann réamhrá ar aigéid agus bunanna agus a thugann tasc praiticiúl do dhaltai ar féidir leo tabhairt faoi sa bhaile.

Daltaí

Féach ar an bhfíseán, déan an tasc agus freagair  na ceisteanna a théann leis.  Déan cinnte pictiúir agus fís a ghlacadh de do chuid oibre agus iad a roinnt le do rang.

Múinteoirí

Beidh an tasc oiriúnach le tabhairt mar thasc mar chuid den chian-fhoghlaim, má tá múinteoir as láthair ar feadh tréimhse, mar chuid de rang bun os cionn nó mar ábhar tacaíochta.

Torthaí Foghlama: Domhan Ceimiceach 8

Cur Síos

Cliceáil ar an bpic ar chlé chun tú a thabhairt go scrúdú dul siar ar líne

Daltaí/Múinteoirí

Úsáid an scrúdú mar acmhainn don staidéar roimh scrúduithe ranga, deireadh téarma nó stáit.

Torthaí Foghlama: Domhan Ceiimiceach 1, 4, 6

© Copyright dbgmata.ie