Kahoot: Comhordanáidí phointe ar ghraf a ainmniú agus pointe a aimsiú 

Cur Síos 

Léirionn an físeán seo modh céim ar chéim conas comhordanáidí phointe ar ghraf a aimsiú, a ainmniú agus a lipéadú go cruinn.  Tá Kahoot leis a bheidh úsaideach mar chleachtadh.

Daltaí

Féach ar an bhfíseán le meabhrú duit ar conas pointe a aimsiú agus na comhordanáidí a ríomh go cruinn.  Úsaid an Kahoot mar chleachtadh breise agus chun snas a chur ar do scileanna.

Múinteoirí

Beidh an físeán seo ina chabhair ag tús topaice, mar thacaíocht breise do dhaltaí sa bhaile agus mar acmhainn don dul siar.  Beidh an Kahoot úsaideach freisin mar mhodh chun treisiú a dhéanamh ar scileanna nua-ghnóthaithe na ndaltaí.

Torthaí Foghlama: CT5

Cur Síos 

Míníonn an físeán seo conas an fad idir dhá phointe a aimsiú ag úsáid graf agus ag úsaid foirmle.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh.

Daltaí

Féach ar an bhfísean le modh cruinn a fhoghlaim chun an fad idir dhá phointe a aimsiú nó Féach ar an bhfísean go dtí go dtagann ceist suas, brúigh stop, bain triail as an gceist, tosaigh an físeán aris agus féach an bhfuair tú i gceart é nó aimsigh do bhotún.  

Múinteoirí

Beidh an físeán seo ina chabhair ag tús topaice, mar thacaíocht bhreise do dhaltaí sa bhaile agus mar acmhainn don dul siar.

Torthaí Foghlama: CT5a

Cur Síos 

Míníonn an físeán seo conas an lárphointe idir dhá phointe a aimsiú ag úsáid graf agus ag úsaid foirmle.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh.

Daltaí

Féach ar an bhfísean le modh cruinn a fhoghlaim chun an lárphointe idir dhá phointe a aimsiú nó Féach ar an bhfísean go dtí go dtagann ceist suas, brúigh stop, bain triail as an gceist, tosaigh an físeán aris agus féach an bhfuair tú i gceart é nó aimsigh do bhotún.  

Múinteoirí

Beidh an físeán seo ina chabhair ag tús topaice, mar thacaíocht bhreise do dhaltaí sa bhaile agus mar acmhainn don dul siar.

Torthaí Foghlama: CT 5a

Cur Síos 

Tugann an físeán seo míniú ar trí shlí chun fána líne a aimsiú ag úsáid graf agus ag úsaid foirmle.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh.

Daltaí

Féach ar an bhfísean le trí mhodh éagsúla a fhoghlaim chun fána líne a aimsiú nó Féach ar an bhfísean go dtí go dtagann ceist suas, brúigh stop, bain triail as an gceist, tosaigh an físeán aris agus féach an bhfuair tú i gceart é nó aimsigh do bhotún. 

Múinteoirí

Beidh an físeán seo ina chabhair ag tús topaice, mar thacaíocht bhreise do dhaltaí sa bhaile agus mar acmhainn don dul siar.

Torthaí Foghlama: CT 5a

Cur Síos 

Míníonn an físeán seo conas cothromóid líne a aimsiú ag úsaid foirmle.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh.

Daltaí

Féach ar an bhfísean le modh cruinn a fhoghlaim chun cothromóid líne a aimsiú nó Féach ar an bhfísean go dtí go dtagann ceist suas, brúigh stop, bain triail as an gceist, tosaigh an físeán aris agus féach an bhfuair tú i gceart é nó aimsigh do bhotún.  

Múinteoirí

Beidh an físeán seo ina chabhair ag tús topaice, mar thacaíocht bhreise do dhaltaí sa bhaile agus mar acmhainn don dul siar.

Torthaí Foghlama: CT 5c

© Copyright dbgmata.ie