Feabhsaímid torthaí daltaí

Mata & Eolaíochta

trí árdán áiseanna, gníomhaíochtaí, ábhar foghlama

a thacaíonn le & a thógann ar obair an tseomra ranga

Fúinn

Fáilte go DBG Mata

Áis iomlánaíoch do mhúinteoirí agus d’fhoghlaimeoirí sa Mhata, san Eolaíocht agus sna hábhair ar fad le gaol leo!

Tá sé mar sprioc againn ábhar d’ardchaighdeán a chur ar fáíl do mhúinteoirí agus d’fhoghlaimeoirí araon agus líonra múinteoirí a fhorbairt áit gur féidir áiseanna, dea-chleachtais, taithí agus tuilleadh a roinnt.

 

Tá súil againn go mbeidh tairbhe ann duit agus fáiltímid roimh thuairimí, aiseolas, áiseanna agus comhrá.

 

Gabhaimid buíochas le scienceteacher.ie agus múinteoirí timpeall na tíre as cabhrú linn tús a chur leis an gcomhphobal seo.

 

Is le tacaíocht ó An Chomhairle Um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) a bhíomar ábalta DBG Mata a láinseáil.

 

Ná bíodh drogall ort – Léim isteach!

Tuilleadh Eolais